ÜYELİK

ÜYELİK KOŞULLARI

Üyelik Koşulları

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2)18 yaşından gün almış olmak
3)Yasa ve yönetmeliklere göre derneklere üye olmaya engel hüküm taşımamak
4)Dernek faaliyetlerinden yasaklı olmamak

Üyelik İçin Gerekli Belgeler

1)Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2)3 Adet Vesikalık Fotoğraf
3)Adli Sicil Kaydı
4)İkametgah Belgesi
5)Üyelik Başvuru Dilekçesi

Başa dön