Üyelik Koşulları

Üyelik Koşulları

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • 18 yaşından gün almış olmak
  • Yasa ve yönetmeliklere göre derneklere üye olmaya engel hüküm taşımamak
  • Dernek faaliyetlerinden yasaklı olmamak 

Üyelik İçin Gerekli Belgeler

  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 3 Adet Vesikalık Fotoğraf
  • Adli Sicil Kaydı
  • İkametgah Belgesi
  • Üyelik Başvuru Dilekçesi